Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşă săptămânală”

Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşă săptămânală”, este finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Continuă lectura

Publicitate

Centru educational cartier Livada-Călărași

Proiectul  este finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
 Contract de finanţare semnat în data de 8 octombrie 2019. Valoarea totală a proiectului: 2.359.425,55 lei. Valoarea eligibilă a proiectului: 2.359.425,55 lei, din care: