Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi

#Proiectul „Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom”Ar putea fi o imagine cu natură
 Finanţarea proiectului se realizează în baza contractului de finanţare nr. 5970 / 11.09.2020, în cadrul Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, care definește oportunitatea reconversiei și refuncţionalizării terenurilor și suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipii reședință de judeţ;

Continuă lectura

Publicitate

Călărași, stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană, Pietonalul

Ar putea fi o imagine cu în aer liberProiectul privind „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban multifuncţional în zona centrală a municipiului” sau „#Pietonalul”, aşa cum îl ştiţi o parte dintre dumneavoastră, este al 3-lea proiect ca valoare după „Promenada” şi „Strada Bucureşti”.

Continuă lectura