Liceul Eminescu are in derulare 2 proicte cu fonduri nerambursabile

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 19 iunie 2019. Valoarea eligibilă solicitată: 4.570.814,37 lei (983 de mii de euro), din care:
📍 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.885.192,21 lei;
📍 Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 594.205,87 lei;
📍 Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 91.416,29 lei.

Continuă lectura

Publicitate

Gradinita Tara Copilariei, rebilitare termica

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligențe a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor-Operațiunea B – Clădiri publice.Ar putea fi o imagine cu în aer liber