Lucrari de reabilitare la Colegiul Agricol Sandu Aldea

Proiectul de reabilitareca Colegiului Agricol Sandu Aldea este finanţat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4: Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.5: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Continuă lectura

Publicitate