Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 30.09.2021

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 30.09.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Complexul Agrement Dumbrava Călăraşi.
📍 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A, a amplasamentului situat în municipiul Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2, judeţul Călăraşi şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip – Construcţie Creşă medie cu titlul ,,Construire şi dotare creşă în Cartier Tineri din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.

Continuă lectura

Publicitate

Calarasi/ Cresa in cartierul Magureni

In cartierul Magureni se va construi o cresa cu bani din PNDL2

Comunicat de presă

Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contractul de finanțare pentru obiectivul ”Înființare creșă în municipiul Călărași, județul Călărași”. Continuă lectura